Indeling van deel II van de aanvraag in CTIS

CTIS bevat één onderdeel (Part II) dat moet worden ingevuld voor een initiële aanvraag voor deel II.

Part II (Deel II)

Trial sites (Onderzoekslocaties): Registreer de naam en locatie van het deelnemend centrum plus de naam van de onderzoeker. Registreer deelnemende centra alleen als de documentatie (CV van de onderzoeker, verklaring van belangen van de onderzoeker en VGO) volledig is en voor dit studiecentrum in CTIS is geüpload.

Documents Part II (Documenten Deel II):