Compliance with use of biological samples

In CTIS is er een placeholder voor het indienen van informatie over de verzameling, opslag en toekomstig gebruik van lichaamsmateriaal.

Het model voor dit document moet worden ingevuld.