Onderzoeksdossier deel II

Onderzoeksdossier deel II bestaat uit de secties K-R van bijlage I bij de CTR en bevat informatie afhankelijk van de betrokken lidstaat. De sectieletters K-R zijn niet zichtbaar in CTIS. Er is een aantal ‘placeholders’ voor het uploaden van de gevraagde documenten.

Op deze pagina wordt de indeling van deel II van de aanvraag in CTIS uitgelegd en vindt u een overzicht van de in te dienen documenten.