Compliance with national requirements on data protection

In CTIS is er een placeholder voor het indienen van documentatie met betrekking tot naleving van de AVG.

Het NL model voor dit document moet worden ingevuld.