Vacatures

De CCMO heeft een vacature voor een proefpersonenlid (m/v/x) voor 0,1 fte (4 uur/ week)

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) is op zoek naar een betrokken proefpersonenlid, dat vanuit het perspectief van de brede groep proefpersonen een afweging kan maken tussen de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek, de maatschappelijke behoefte en de belasting en risico’s voor de proefpersoon.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Elk jaar nemen meer dan 150.000 proefpersonen (patiënten én gezonde vrijwilligers) in Nederland deel aan een klinische studie. Voordat een studie mag starten, dient een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC) het onderzoeksprotocol te beoordelen aan de daarvoor gestelde wettelijke bepalingen met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap.

Functie-eisen

 • ten minste HBO werk- en denkniveau;
 • goede communicatieve vaardigheden en in staat deel te nemen aan wetenschappelijke discussies;
 • goed begrip van de taal van artsen en apothekers en in staat deze te vertalen naar het perspectief van proefpersonen;
 • in staat  tot het gebruiken van onderzoeksprotocollen als basis voor uw inbreng;
 • in staat tot een onafhankelijke beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek vanuit het perspectief van de proefpersoon in een zo breed mogelijk kader (jong-oud, man-vrouw, ziek-gezond et cetera);
 • in staat tot het afwegen van de belangen van proefpersonen tegen de belangen van het onderzoek en de met het onderzoek gemoeide risico’s en bezwaren;
 • in staat tot het beoordelen van onderzoeksinformatie aan proefpersonen op begrijpelijkheid, zoals bijvoorbeeld het proefpersoneninformatieformulier;
 • aantoonbare relevante, recente sociaal/maatschappelijke ervaring van ten minste vijf jaar verkregen door het verrichten van betaalde arbeid, vrijwilligerswerk of door bestuurlijke activiteiten;
 • Gedurende uw lidmaatschap mag u niet beroepsmatig actief zijn op het terrein van de (overige) in de WMO verplicht gestelde disciplines, noch beroepsmatig actief zijn in de directe patiëntenzorg, noch werkzaam bij een farmaceutisch bedrijf of in een functie als medisch-wetenschappelijk onderzoeker;
 • Affiniteit met klinisch geneesmiddelenonderzoek is een pré.

Werkzaamheden

 • De tijdsbelasting van het proefpersonenlid bedraagt circa 4 uur per week.
 • De commissie vergadert tweemaal per maand in de voltallige bezetting, waarvan eenmaal fysiek in Den Haag. U stemt uw werkzaamheden af met het andere proefpersonenlid.
 • U bent daarnaast af en toe ook bereikbaar voor kleinere vragen vanuit het bureau dat de Commissie ondersteunt.
 • De eerste periode moet u rekening houden met een intensief inwerkprogramma.
 • Als proefpersonenlid bouwt u een eigen netwerk met landelijke patiëntenorganisaties op en adviseert u  de CCMO gevraagd en ongevraagd  aangaande het patiëntenperspectief.

Aanstelling

Commissieleden worden door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn maximaal twee keer herbenoembaar. Voor hun werkzaamheden voor de CCMO krijgen leden een vergoeding (0,1 FTE, basis FWG 18) plus een reiskostenvergoeding.

Meer informatie

 • over het werk van de CCMO: www.ccmo.nl
 • over de commissie:  
  Prof. dr. J.M.A. (Joop) van Gerven (voorzitter), via 070 340 6700.
 • over de functie:
  Mr. H.C.R.M. (Henri) de Wijkerslooth de Weerdesteijn (proefpersonenlid), via 06 51 325 056
 • over de selectieprocedure:
  Dr. L.A. (Louise) Veltrop-Duits, via 06 11 585 042 of la.duits@ccmo.nl.

Geïnteresseerd?

Stuur dan uw motivatiebrief en bijbehorende CV vóór 25 maart 2023 per e-mail naar la.duits@ccmo.nl. De CCMO gaat vertrouwelijk met uw gegevens om.

Bezuidenhoutseweg 30