Over de CCMO

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) is in het leven geroepen op basis van artikel 14 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). De CCMO is geïnstalleerd op 6 april 1999 en zetelt in Den Haag.

De CCMO geeft uitvoering aan de WMO en de Embryowet. Onderzoek dat onder de WMO of de Embryowet valt, moet worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zonder een positief oordeel van deze commissie mag het onderzoek niet starten.

Missie

De CCMO waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, middels toetsing aan de daarvoor gestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap.

CCMO
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek


Prof. dr. J.M.A. Joop van Gerven
Voorzitter CCMO

CCMO is de centrale medisch-ethische toetsingscommissie van Nederland.
En wij houden toezicht op de andere medisch-ethische toetsingscommissies in het land.
Samen zorgen we ervoor dat mensen op een veilige en verantwoorde manier kunnen meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. 


Wat doet de CCMO
Medisch-wetenschappelijk onderzoek is ontzettend belangrijk. En er zijn ook heel veel mensen die daar aan meedoen.
Per jaar zijn dat er bijna 300.000 en die studies moeten natuurlijk wel op een veilige,  verantwoorde en nuttige manier worden uitgevoerd 
en opgezet en de CCMO bewaakt dat proces.

We kijken naar de veiligheid van het onderzoek en naar de manier waarop patiënten en proefpersonen worden geïnformeerd 
en we zorgen ervoor dat mensen op een veilige en verantwoorde manier kunnen meedoen.
Dat gebeurt door erkende medisch-ethische toetsingscommissies en daar houdt het CCMO toezicht op.
Samen bewaken we het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. 


Een proefpersonenlid

Marieke Bakker
Medisch-ethische Toetsingscommissie NedMec

Ik ben arts geworden omdat ik heel graag mensen wilde helpen.
Doordat ik zelf de ziekte ALS kreeg kan ik niet meer werken als arts.
En nu ik bij de medisch-ethische toetsingscommissie zit, de NedMec in Utrecht, behartig ik de belangen van de proefpersoon. 
Ik heb natuurlijk mijn kennis als arts maar ook als proefpersoon want ik heb zelf ook meegedaan aan meerdere onderzoeken en
ik denk dat het vooral een pluspunt is dat ik het van beide kanten goed kan beoordelen. 

Het belang van de proefpersoon
Hoe is dat voor de proefpersoon? Is het een hoge belasting?
Worden ze goed geïnformeerd over wat er gaat gebeuren? 
Zonder hen kunnen we geen nieuwe behandelingen voor verschillende ziektes vinden. 
Dus ik vind het ook heel belangrijk  dat iemand voor hun belangen opkomt.

Patiëntenparticipatie

Abigail Norville
Plaatsvervangend secretaris-generaal VWS

Ik vind het belangrijk dat we aan patiëntenparticipatie doen. Het is een heel ander perspectief als je 
ergens patiënt bent en iets moet ondergaan. En om de zorg vanuit dat perspectief te bekijken 
kun je dat het beste aan de patiënt zelf vragen. 


Diversiteit en inclusie
Ik vind CCMO echt een belangrijke club binnen de hele keten van gezondheidszorg. 
Het doen van onderzoek, goed kunnen ontdekken wat werkt voor iemand en wat niet. 
Zo weten we inmiddels bijvoorbeeld dat een mannenhart heel anders is dan een vrouwenhart. 
En om daar dan de juiste behandelingen voor te vinden en te zoeken is onderzoek belangrijk. 
Dus dat maakt inclusie en diversiteit en klinisch onderzoek belangrijk.  


Het belang van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Prof. dr. J.M.A. Joop van Gerven
Voorzitter CCMO

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor de vooruitgang in de medische wetenschap. 
Elk jaar komen er nieuwe behandelingen bij en in de jaren dat ik voorzitter ben heb ik al tientallen nieuwe behandelingen gezien 
die dankzij medisch-wetenschappelijk onderzoek voor patiënten beschikbaar komen. En het is een voorrecht om dat te mogen voorzitten.

De Mens. Centraal. In onderzoek.

CCMO
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
www.ccmo.nl

Met dank aan CDHR voor aanvullend beeldmateriaal

Organisatie

De CCMO bestaat uit leden en hun plaatsvervangers die de verschillende disciplines vertegenwoordigen zoals vastgelegd in de WMO. Het secretariaat van de CCMO ondersteunt de commissie in haar wettelijke taken en wordt aangestuurd door de algemeen secretaris/directeur. Het secretariaat bestaat uit de volgende onderdelen: Juridische Zaken en Toezicht, Europese vertegenwoordiging, het Landelijk Bureau en Bedrijfsvoering. Het Landelijk Bureau ondersteunt de commissie en 11 erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) in de beoordeling van geneesmiddelenstudies. De andere afdelingen ondersteunen de commissie in haar overige wettelijke taken.

Reglement en mandaatbesluiten

De inrichting en de werkwijze van de CCMO zijn neergelegd in haar reglement. Dat reglement, inclusief klachtenregeling, is goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ten aanzien van haar werkwijze geldt dat de CCMO een aantal (aspecten van haar) bevoegdheden heeft gemandateerd aan haar voorzitter en/of (algemeen) secretaris.