Bureaumedewerkers

Het secretariaat van de CCMO ondersteunt de commissie in haar wettelijke taken en wordt aangestuurd door de algemeen secretaris/directeur. Het secretariaat bestaat uit drie teams: het Bureau CCMO, het Landelijk Bureau en het team Bedrijfsvoering. Het Landelijk Bureau ondersteunt de commissie en 12 erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) in de beoordeling van geneesmiddelenstudies, het Bureau CCMO ondersteunt de commissie in haar overige wettelijke taken.