Bureaumedewerkers

Het secretariaat van de CCMO ondersteunt de commissie in haar wettelijke taken en wordt aangestuurd door de algemeen secretaris/directeur. Het secretariaat bestaat uit drie teams: het Landelijk Bureau, het Team Juridische Zaken en Toezicht, en het Team Bedrijfsvoering.