Toegankelijkheid

De CCMO wil dat iedereen de informatie op deze website goed kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat betekent 'toegankelijk'?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Garanderen toegankelijkheid

Wij zorgen voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig. 

Status van toegankelijkheid

In 2023 heeft de CCMO een toegankelijkheidstoets uit laten voeren. Op basis van het rapport is de B-status toegekend. U kunt de volledige toegankelijkheidsverklaring en het rapport inzien via: Toegankelijkheidsverklaring ccmo.nl.

Een overzicht van alle toegankelijkheidsverklaringen van websites die onder verantwoordelijkheid vallen van de CCMO, kunt u bekijken op het dashboard digitoegankelijk.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Neem dan contact op met de CCMO.