Vergaderdata

De CCMO vergadert elke tweede en vierde donderdag van de maand. Op de vierde donderdag van de maand (her)beoordeelt de commissie in principe alleen protocollen voor geneesmiddelenonderzoek waartoe de CCMO bevoegd is.

Stukken voor een vergadering kunt u op elk moment indienen. U ontvangt een bericht op welke vergadering de commissie uw dossier bespreekt.

Stukken voor de CCMO als bevoegde instantie komen in principe niet op de vergadering. Ook deze kunt u, indien de CCMO deze dient te ontvangen, elk moment insturen.

Vergaderdata CCMO
13 oktober 2022
27 oktober 2022*
10 november 2022
24 november 2022*
8 december 2022
22 december 2022*

* Tijdens deze vergadering beoordeelt de commissie in principe alleen protocollen voor geneesmiddelenonderzoek.