Vergaderdata

De CCMO vergadert elke tweede en vierde donderdag van de maand. Op de vierde donderdag van de maand (her)beoordeelt de commissie in principe alleen protocollen voor geneesmiddelenonderzoek waartoe de CCMO bevoegd is.

Stukken voor een vergadering kunt u op elk moment indienen. U ontvangt een bericht op welke vergadering de commissie uw dossier bespreekt.

Stukken voor de CCMO als bevoegde instantie komen in principe niet op de vergadering. Ook deze kunt u, indien de CCMO deze dient te ontvangen, elk moment insturen.

Vergaderdata CCMO
28 oktober 2021*
11 november 2021
25 november 2021*
9 december 2021
23 december 2021*
13 januari 2022
27 januari 2022*
10 februari 2022
24 februari 2022*
10 maart 2022
24 maart 2022*
14 april 2022
28 april 2022*
12 mei 2022
25 mei 2022* (vanwege Hemelvaart)
9 juni 2022
23 juni 2022*
14 juli 2022
28 juli 2022*
11 augustus 2022
25 augustus 2022*
8 september 2022
22 september 2022*
13 oktober 2022
27 oktober 2022*
10 november 2022
24 november 2022*
8 december 2022
22 december 2022*

* Tijdens deze vergadering beoordeelt de commissie in principe alleen protocollen voor geneesmiddelenonderzoek.