Vergaderdata

De CCMO vergadert elke tweede en vierde donderdag van de maand. Op de vierde donderdag van de maand (her)beoordeelt de commissie alleen protocollen voor geneesmiddelenonderzoek waartoe de CCMO bevoegd is.

Stukken voor een vergadering kunt u op elk moment indienen. U ontvangt een bericht op welke vergadering de commissie uw dossier bespreekt. Toetsing door de CCMO is gratis.

Stukken voor de CCMO als bevoegde instantie (geneesmiddelenonderzoek) komen in principe niet op de vergadering. Ook deze kunt u, indien de CCMO deze dient te ontvangen, elk moment insturen.

Vergaderdata CCMO
12 augustus 2021
26 augustus 2021*
9 september 2021
23 september 2021*
14 oktober 2021
28 oktober 2021*
11 november 2021
25 november 2021*
9 december 2021
23 december 2021*

* Tijdens deze vergadering beoordeelt de commissie alleen protocollen voor geneesmiddelenonderzoek.