Vergaderdata

De CCMO vergadert elke tweede donderdag van de maand. Stukken voor een vergadering dienen uiterlijk de woensdag twee weken voorafgaand aan de vergadering in het bezit van de CCMO te zijn. Toetsing door de CCMO is gratis.

Stukken voor de CCMO als bevoegde instantie (geneesmiddelenonderzoek) komen in principe niet op de vergadering. Deze kunt u, indien de CCMO deze dient te ontvangen, elk moment insturen.

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 14 november 2019.

Vergaderdatum Deadline aanleveren stukken
Vergaderdata CCMO
14 november 2019 30 oktober 2019
12 december 2019 27 november 2019
16 januari 2020 27 december 2019
13 februari 2020 29 januari 2020
12 maart 2020 26 februari 2020
9 april 2020 25 maart 2020
14 mei 2020 29 april 2020
11 juni 2020 27 mei 2020
9 juli 2020 24 juni 2020
13 augustus 2020 29 juli 2020
10 september 2020 26 augustus 2020
8 oktober 2020 23 september 2020
12 november 2020 28 oktober 2020
10 december 2020 25 november 2020