Vergaderdata

De CCMO vergadert elke tweede donderdag van de maand. Stukken voor een vergadering dienen uiterlijk de woensdag twee weken voorafgaand aan de vergadering in het bezit van de CCMO te zijn. Toetsing door de CCMO is gratis.

Stukken voor de CCMO als bevoegde instantie (geneesmiddelenonderzoek) komen in principe niet op de vergadering. Deze kunt u, indien de CCMO deze dient te ontvangen, elk moment insturen.

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 9 mei 2019.

Vergaderdatum Deadline aanleveren stukken
Vergaderdata CCMO
9 mei 2019 24 april 2019
13 juni 2019 29 mei 2019
11 juli 2019 26 juni 2019
8 augustus 2019 24 juli 2019
12 september 2019 28 augustus 2019
10 oktober 2019 25 september 2019
14 november 2019 30 oktober 2019
12 december 2019 27 november 2019