Vergaderdata

De CCMO vergadert elke tweede en vierde donderdag van de maand. Op de vierde donderdag van de maand (her)beoordeelt de commissie in principe alleen protocollen voor geneesmiddelenonderzoek waartoe de CCMO bevoegd is.

Stukken voor een vergadering kunt u op elk moment indienen. U ontvangt een bericht op welke vergadering de commissie uw dossier bespreekt.

Stukken voor de CCMO als bevoegde instantie komen in principe niet op de vergadering. Ook deze kunt u, indien de CCMO deze dient te ontvangen, elk moment insturen.

14 maart 2024
28 maart 2024*
11 april 2024
25 april 2024*
8 mei 2024
23 mei 2024*
13 juni 2024
27 juni 2024*
11 juli 2024
25 juli 2024*
8 augustus 2024
22 augustus 2024*
12 september 2024
26 september 2024*
10 oktober 2024
24 oktober 2024*
14 november 2024
28 november 2024*
12 december 2024
19 december 2024*

* Tijdens deze vergadering beoordeelt de commissie in principe alleen protocollen voor geneesmiddelenonderzoek.