Vergaderdata

De CCMO vergadert elke tweede en vierde donderdag van de maand. Op de vierde donderdag van de maand (her)beoordeelt de commissie in principe alleen protocollen voor geneesmiddelenonderzoek waartoe de CCMO bevoegd is.

Stukken voor een vergadering kunt u op elk moment indienen. U ontvangt een bericht op welke vergadering de commissie uw dossier bespreekt.

Stukken voor de CCMO als bevoegde instantie komen in principe niet op de vergadering. Ook deze kunt u, indien de CCMO deze dient te ontvangen, elk moment insturen.

12 oktober 2023
26 oktober 2023*
9 november 2023
23 november 2023*
14 december 2023
21 december 2023*

* Tijdens deze vergadering beoordeelt de commissie in principe alleen protocollen voor geneesmiddelenonderzoek.