Vergaderdata

De CCMO vergadert elke tweede en vierde donderdag van de maand. Op de vierde donderdag van de maand (her)beoordeelt de commissie in principe alleen protocollen voor geneesmiddelenonderzoek waartoe de CCMO bevoegd is.

Stukken voor een vergadering kunt u op elk moment indienen. U ontvangt een bericht op welke vergadering de commissie uw dossier bespreekt.

Stukken voor de CCMO als bevoegde instantie komen in principe niet op de vergadering. Ook deze kunt u, indien de CCMO deze dient te ontvangen, elk moment insturen.

Vergaderdata CCMO
12 januari 2023
26 januari 2023*
9 februari 2023
23 februari 2023*
9 maart 2023
23 maart 2023*
13 april 2023
26 april 2023* (i.v.m. Koningsdag)
11 mei 2023
25 mei 2023*
8 juni 2023
22 juni 2023*
13 juli 2023
27 juli 2023*
10 augustus 2023
24 augustus 2023*
14 september 2023
28 september 2023*
12 oktober 2023
26 oktober 2023*
9 november 2023
23 november 2023*
14 december 2023
28 december 2023*

* Tijdens deze vergadering beoordeelt de commissie in principe alleen protocollen voor geneesmiddelenonderzoek.