Commissieleden

De leden en de plaatsvervangende leden van de CCMO worden benoemd bij ministerieel besluit. De aanstelling is telkens voor een periode van maximaal vier jaar en kan maximaal tweemaal worden verlengd.

De commissie bestaat uit maximaal vijftien leden plus hun plaatsvervangers. Zij bestaat in elk geval uit:

…een of meer artsen, en een kinderarts, en uit personen die deskundig zijn op het gebied van de embryologie, de farmacologie, de farmacie, de verpleegkunde, de gedragswetenschappen, de rechtswetenschap, de methodologie van wetenschappelijk onderzoek en de ethiek, alsmede een persoon die het wetenschappelijk onderzoek specifiek beoordeelt vanuit de invalshoek van de proefpersoon. (artikel 14 WMO)

De commissie is verder uitgebreid met een fundamenteel wetenschapper. De vergaderingen worden bijgewoond door een waarnemer van het ministerie van VWS.

Commissieleden

Prof dr JMA (Joop) van Gerven

Prof. dr. J.M.A. (Joop) van Gerven

Klinisch farmacoloog, voorzitter

NoFoto

Prof. dr. M. (Michaël) Boele van Hensbroek

Kinderarts (infectioloog/immunoloog), vicevoorzitter

Prof dr JJM (Hans) van Delden

Prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden

Ethicus, vicevoorzitter

Prof dr ir JHLM (Hans) van Bokhoven

Prof. dr. ir. J.H.L.M. (Hans) van Bokhoven

Fundamenteel wetenschapper

NoFoto

Prof. dr. J.G. (Anske) van der Bom

Plaatsvervangend methodoloog

NoFoto

Prof. dr. J.J. (Jan) van Busschbach

Plaatsvervangend gedragswetenschapper

Prof dr ACG (Toine) Egberts

Prof. dr. A.C.G. (Toine) Egberts

Plaatsvervangend ziekenhuisapotheker

NoFoto

Prof. dr. W.E. (Wim) Fibbe

Arts (hematoloog)

NoFoto

Prof. dr. J.B.A.G. (John) Haanen

Plaatsvervangend arts (internist-oncoloog)

Dr WG (Erwin) Ista

Dr. W.G. (Erwin) Ista

Verplegingswetenschapper

NoFoto

Prof. dr. C.J. (Cor) Kalkman

Plaatsvervangend deskundige medische hulpmiddelen

NoFoto

Prof. dr. J.G.W. (Jos) Kosterink

Plaatsvervangend klinisch farmacoloog

Dr JA (Jolande) Land

Dr. J.A. (Jolande) Land

Embryodeskundige

Prof dr JJB (Jan) van Lanschot

Prof. dr. J.J.B. (Jan) van Lanschot

Arts (gastro-intestinaal chirurg)

NoFoto

Drs. M.N.C.M. (Marcel) Mutsaerts

Plaatsvervangend proefpersonenlid

Dr B (Bastiaan) Nuijen

Dr. B. (Bastiaan) Nuijen

Ziekenhuisapotheker

NoFoto

Prof. dr. C.N.L. (Chris) Olivers

Gedragswetenschapper

NoFoto

Mr. dr. M.C. (Corrette) Ploem

Plaatsvervangend jurist

Prof dr S (Sjoerd) Repping

Prof. dr. S. (Sjoerd) Repping

Plaatsvervangend embryodeskundige

NoFoto

Prof. dr. D. (Dick) Tibboel

Plaatsvervangend kinderarts (kinderarts-intensivist)

NoFoto

Prof. dr. S. (Suzanne) van de Vathorst

Plaatsvervangend ethicus

NoFoto

Prof. dr. ir. R.M. (Ruud) Verdaasdonk

Deskundige medische hulpmiddelen

Prof dr H (Hester) Vermeulen

Prof. dr. H. (Hester) Vermeulen

Plaatsvervangend verplegingswetenschapper