Commissieleden

De commissieleden van de CCMO worden benoemd bij ministerieel besluit. De aanstelling is telkens voor een periode van maximaal vier jaar en kan maximaal tweemaal worden verlengd.

De commissie bestaat uit maximaal 32 leden. Zij bestaat in elk geval uit:

…een of meer artsen, en een kinderarts, en uit personen die deskundig zijn op het gebied van de embryologie, de farmacologie, de farmacie, de verpleegkunde, de gedragswetenschappen, de rechtswetenschap, de methodologie van wetenschappelijk onderzoek en de ethiek, medische hulpmiddelen alsmede een persoon die het wetenschappelijk onderzoek specifiek beoordeelt vanuit de invalshoek van de proefpersoon. (WMO artikel 14)

De commissie is verder uitgebreid met een fundamenteel wetenschapper. De vergaderingen worden bijgewoond door een waarnemer van het ministerie van VWS.

Commissieleden

Prof. dr. J.M.A. van Gerven

Prof. dr. J.M.A. (Joop) van Gerven

Klinisch farmacoloog, voorzitter

Prof. dr. M. (Michaël) Boele van Hensbroek

Prof. dr. M. (Michaël) Boele van Hensbroek

Kinderarts (infectioloog/immunoloog), vicevoorzitter

Prof. dr. J.J.B. van Lanschot

Prof. dr. J.J.B. (Jan) van Lanschot

Arts (gastro-intestinaal chirurg), vicevoorzitter

Prof. dr. F.R. Rosendaal

Prof. dr. F.R. (Frits) Rosendaal

Methodoloog, vicevoorzitter

Prof. dr. ir. J.H.L.M. van Bokhoven

Prof. dr. ir. J.H.L.M. (Hans) van Bokhoven

Fundamenteel wetenschapper

Prof. dr. W.E. (Wim) Fibbe

Prof. dr. W.E. (Wim) Fibbe

Arts (hematoloog)

Prof. dr. T. (Teun) van Gelder

Prof. dr. T. (Teun) van Gelder

Klinisch farmacoloog

Prof. dr. J.B.A.G. (John) Haanen

Prof. dr. J.B.A.G. (John) Haanen

Arts (internist-oncoloog)

Dr. W.G. (Erwin) Ista

Dr. W.G. (Erwin) Ista

Verplegingswetenschapper

Prof. dr. C.J. (Cor) Kalkman

Prof. dr. C.J. (Cor) Kalkman

Deskundige medische hulpmiddelen

Prof. dr. J.G.W. (Jos) Kosterink

Prof. dr. J.G.W. (Jos) Kosterink

Klinisch farmacoloog

No foto

Mr. H.J.M. (Jet) van Lierop

Proefpersonenlid

Prof. dr. C.N.L. (Chris) Olivers

Prof. dr. C.N.L. (Chris) Olivers

Gedragswetenschapper

Prof. dr. D. (Dick) Tibboel

Prof. dr. D. (Dick) Tibboel

Kinderarts (kinderarts-intensivist)

Prof. dr. ir. R.M. (Ruud) Verdaasdonk

Prof. dr. ir. R.M. (Ruud) Verdaasdonk

Deskundige medische hulpmiddelen

No foto

Dr. H. (Eric) Vermeulen

Proefpersonenlid

Prof. dr. H. (Hester) Vermeulen

Prof. dr. H. (Hester) Vermeulen

Verplegingswetenschapper

Prof. dr. I.J.M. (Jolanda) de Vries

Prof. dr. I.J.M. (Jolanda) de Vries

Fundamenteel wetenschapper

Prof. dr. N. (Niek) de Vries

Prof. dr. N. (Niek) de Vries

Arts (reumatoloog)