Commissieleden

De commissieleden van de CCMO worden benoemd bij ministerieel besluit. De aanstelling is telkens voor een periode van maximaal vier jaar en kan maximaal tweemaal worden verlengd.

De commissie bestaat uit maximaal 32 leden. Zij bestaat in elk geval uit:

…een of meer artsen, en een kinderarts, en uit personen die deskundig zijn op het gebied van de embryologie, de farmacologie, de farmacie, de verpleegkunde, de gedragswetenschappen, de rechtswetenschap, de methodologie van wetenschappelijk onderzoek en de ethiek, medische hulpmiddelen alsmede een persoon die het wetenschappelijk onderzoek specifiek beoordeelt vanuit de invalshoek van de proefpersoon. (WMO artikel 14)

De commissie is verder uitgebreid met een fundamenteel wetenschapper. De vergaderingen worden bijgewoond door een waarnemer van het ministerie van VWS.

Commissieleden

Prof dr JMA (Joop) van Gerven

Prof. dr. J.M.A. (Joop) van Gerven

Klinisch farmacoloog, voorzitter

NoFoto

Prof. dr. M. (Michaël) Boele van Hensbroek

Kinderarts (infectioloog/immunoloog), vicevoorzitter

Prof dr JJM (Hans) van Delden

Prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden

Ethicus, vicevoorzitter

Prof dr ir JHLM (Hans) van Bokhoven

Prof. dr. ir. J.H.L.M. (Hans) van Bokhoven

Fundamenteel wetenschapper

NoFoto

Prof. dr. W.E. (Wim) Fibbe

Arts (hematoloog)

NoFoto

Prof. dr. T. (Teun) van Gelder

Klinisch farmacoloog

NoFoto

Prof. dr. J.B.A.G. (John) Haanen

Arts (internist-oncoloog)

Dr WG (Erwin) Ista

Dr. W.G. (Erwin) Ista

Verplegingswetenschapper

NoFoto

Prof. dr. C.J. (Cor) Kalkman

Deskundige medische hulpmiddelen

NoFoto

Prof. dr. J.G.W. (Jos) Kosterink

Klinisch farmacoloog

Prof dr JJB (Jan) van Lanschot

Prof. dr. J.J.B. (Jan) van Lanschot

Arts (gastro-intestinaal chirurg)

Dr B (Bastiaan) Nuijen

Dr. B. (Bastiaan) Nuijen

Ziekenhuisapotheker

NoFoto

Prof. dr. C.N.L. (Chris) Olivers

Gedragswetenschapper

NoFoto

Prof. dr. D. (Dick) Tibboel

Kinderarts (kinderarts-intensivist)

NoFoto

Prof. dr. ir. R.M. (Ruud) Verdaasdonk

Deskundige medische hulpmiddelen

Prof dr H (Hester) Vermeulen

Prof. dr. H. (Hester) Vermeulen

Verplegingswetenschapper

NoFoto

Prof. dr. I.J.M. (Jolanda) de Vries

Fundamenteel wetenschapper

NoFoto

Prof. dr. N. (Niek) de Vries

Arts (reumatoloog)