Waarnemers namens het ministerie van VWS

De CCMO-vergaderingen worden bijgewoond door een waarnemer van het ministerie van VWS.

NoFoto

Drs. L.M. (Lucas) Cornips

Beleidsmedewerker, Directie Publieke Gezondheid, afdeling Financieel Beleid en Ethiek, ministerie van VWS

NoFoto

Drs. P. (Pim) Roza

Beleidsmedewerker, Directie Publieke Gezondheid, afdeling Financieel Beleid en Ethiek, ministerie van VWS