Suitability of the investigator

Een recente CV en een verklaring van belangen van de hoofdonderzoeker per studiecentrum moeten ter beoordeling worden ingediend. Houd rekening met de herziene transparantieregels en de standaardtekst die moet worden geüpload bij het onderdeel “for publication” in CTIS.

In de Trial Master File van de geneesmiddelenstudie moet een ondertekend CV en verklaring van belangen zijn opgenomen. Voor de aanvraag is een ondertekend CV en verklaring van belangen echter niet noodzakelijk.

Er is een model voor het CV beschikbaar.

Er is een model voor de verklaring van belangen beschikbaar. Het gebruik van deze template is verplicht.