Financial and other arrangements

Er moeten een beschrijving van de financiering van de studie, van financiële transacties en de vergoeding voor proefpersonen en onderzoeker/studiecentrum voor deelname aan de studie en eventuele andere regelingen worden ingediend.

Het NL model voor betaling/vergoeding/financiering moet worden ingevuld.