Deskundigheidseisen METC-leden

METC-leden moeten voldoen aan de eisen die vermeld staan in de CCMO-richtlijn Deskundigheidseisen (WMO-)leden METC’s.

Voor alle METC-leden geldt dat ze onafhankelijk moeten zijn. Elk METC-lid neemt zitting vanuit één discipline. Voor de combinatie van de disciplines arts en kinderarts, en voor de combinatie van de disciplines ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog geldt een uitzondering. De disciplines arts/kinderarts en ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog mogen ieder in één persoon vertegenwoordigd zijn.