Deskundigheidseisen (plv) WMO-kinderarts

METC's die onderzoek met proefpersonen jonger dan 16 jaar beoordelen, moeten beschikken over een kinderarts. De disciplines arts en kinderarts kunnen in één persoon verenigd zijn.

Degene die in een METC de WMO-discipline kinderarts vertegenwoordigt moet aan de volgende deskundigheidseisen voldoen:

  • Een voltooide universitaire opleiding geneeskunde;
  • Een BIG-registratie als kinderarts;
  • Aantoonbare ervaring met medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, blijkend uit een dissertatie en relevante, recente publicaties in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften;
  • Ten minste drie jaar werkervaring als praktiserend arts in de periode van vijf jaren voorafgaande aan de datum van de gevraagde erkenning als WMO-deskundig METC-lid.

Toelichting op de eisen voor de WMO-discipline kinderarts

Om een gewogen oordeel te kunnen geven over onderzoek van anderen moet een WMO-deskundig kinderartslid beschikken over actuele en brede kennis van en opgedane ervaring met medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Daarom moet het kandidaat-lid onderzoekservaring hebben blijkend uit een dissertatie en relevante, recente artikelen over medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen die zijn gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Bij de beoordeling van de publicaties let de CCMO op:

  • De zwaarte van de publicaties. Onder meer kijkt de CCMO naar publicatie in vooraanstaande (inter)nationale peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften en de mate van inbreng van het kandidaat-lid bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek;
  • De relevantie van de publicaties. Onder meer kijkt de CCMO naar de aard van het onderzoek;
  • Het aantal publicaties. De CCMO hanteert voor het aantal publicaties als vuistregel dat minimaal vijf artikelen (naast de publicaties waarop de dissertatie is gebaseerd) in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift zijn gepubliceerd in de periode van vijf jaren voorafgaande aan de datum vanaf de gevraagde erkenning als WMO-deskundig METC-lid. De reden hiervoor is dat het vakgebied zich snel ontwikkelt en actuele kennis van deze ontwikkelingen bij de beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen van belang is.