Aanmelden METC-leden

De CCMO moet tijdig op de hoogte worden gesteld van elke voorgenomen wijziging of herbenoeming binnen een METC, dus ook het vertrek of de toevoeging van een nieuw WMO- en/of overig lid.

Na ontvangst van de stukken besluit de CCMO binnen acht weken over de erkenning van het kandidaat-lid. De CCMO (her)beoordeelt METC-leden in principe elke tweede donderdag van de maand tijdens een commissievergadering. Als alle documenten uiterlijk twee weken voor de vergadering binnen zijn kan de CCMO de aanmelding van het kandidaat-lid in principe op de eerstvolgende vergadering bespreken. Tegen een afwijzing van een kandidaat-lid door de CCMO kan de METC binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Leden van een erkende METC kunnen voor maximaal vier jaar worden benoemd. Herbenoeming kan hoogstens tweemaal plaatsvinden. De totale maximale zittingstermijn is zodoende twaalf jaar.