Aanmelden zittend lid voor herbeoordeling

METC-leden moeten voldoen aan bepaalde deskundigheidseisen.

Voor de herbeoordeling van een zittend (plaatsvervangend) lid dat in aanmerking komt voor herbenoeming moet een erkende METC, voor het einde van de zittingstermijn, de volgende stukken bij de CCMO indienen:

* Let op: METC's die onderzoek met proefpersonen jonger dan 16 jaar beoordelen, moeten beschikken over een kinderarts. De disciplines arts en kinderarts kunnen in één persoon verenigd zijn. Is dit in uw geval van toepassing? Dan hoeft u alleen het formulier herbeoordeling kinderarts in te dienen en in de aanbiedingsbrief te vermelden dat de kandidaat de disciplines arts en kinderarts zal vertegenwoordigen in de METC.

** Let op: METC's die klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen beoordelen, moeten beschikken over een deskundige op het gebied van medische hulpmiddele

*** Let op: METC’s die geneesmiddelenonderzoek beoordelen, moeten beschikken over een ziekenhuisapotheker en een klinisch farmacoloog. Beide disciplines kunnen in één persoon verenigd zijn. Is dit in uw geval van toepassing? Dan graag voor beide disciplines een formulier herbeoordeling indienen.