METC’s

Onderzoek dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt, moet vooraf worden getoetst door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zonder een positief oordeel van deze commissie mag het onderzoek niet starten.

Er zijn twee soorten toetsingscommissies: erkende METC’s en de CCMO.

Zelfstandige bestuursorganen

De erkende METC’s en de CCMO zijn zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s, zie ook de definitie van een ZBO in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen*). Dit betekent dat zij deel uitmaken van de overheid. Ze zijn gerechtigd om voor de burger bindende besluiten (in dit geval WMO-oordelen) te nemen. Een niet-erkende METC is geen ZBO en mag geen WMO-oordelen geven.

* De erkende METC’s vallen niet onder de werking van de Kaderwet. De CCMO valt hier wel onder.

Toetsingscommissie: erkende METC of CCMO?

De wet bepaalt of onderzoek door de CCMO of door een erkende METC moet worden beoordeeld. Dit is vastgelegd in het Besluit Centrale Beoordeling en de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Uitleg hierover voor onder meer onderzoekers staat bij Toetsingscommissie: erkende METC of CCMO?. In de praktijk beoordelen de erkende METC’s de meeste onderzoeksprotocollen.