Toetsingscommissie: erkende METC of CCMO?

Voordat een onderzoek met mensen dat onder de WMO valt mag starten, moet het worden getoetst door een erkende METC of de CCMO. U dient hiervoor een compleet onderzoeksdossier in te dienen. Voor indiening van geneesmiddelenonderzoek volgens de CTR is aparte informatie beschikbaar.

Om te bepalen door welke commissie uw onderzoek beoordeeld dient te worden kunt u gebruik maken van de Engelstalige online tool Committee Finder.

Houd voor een snelle afhandeling bij het indienen van uw onderzoeksdossier rekening met de vergaderdata en de deadlines van de betreffende toetsingscommissie (METC of CCMO). Neem ter voorkoming van misverstanden en bij vragen of onduidelijkheden over de beslistermijn contact op met de erkende METC of de CCMO.