Toetsing door een erkende METC

De decentrale toetsing is in handen van erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s). Veel METC’s zijn verbonden aan een instelling, bijvoorbeeld een universitair medisch centrum of een ziekenhuis. Een aantal is niet aan een instelling gebonden.

In de meeste gevallen dient WMO-plichtig onderzoek te worden beoordeeld door een erkende METC. Alleen voor bepaalde typen onderzoek is de medisch-ethische toetsing voorbehouden aan de CCMO.

Als indiener kunt u zelf kiezen aan welke erkende METC u uw onderzoek ter beoordeling voorlegt. Hoewel iedere METC zelf de regio bepaalt waarvoor zij toetst (werkkring), blijken de meeste commissies voor heel Nederland te toetsen. De erkende METC’s hanteren eigen tarieven. Een METC is gerechtigd een bedrag in rekening te brengen voor de met de beoordeling gemoeide kosten (art. 20 WMO). Er zijn geen landelijke afspraken over de hoogte van dit bedrag. Informatie hierover vindt u per toetsingscommissie, samen met de adresgegevens, in de lijst met erkende METC’s. Heeft u vragen over de wijze van indiening? Leg deze voor aan de METC die uw onderzoek zal beoordelen.

Tegen een (negatief) oordeel van een METC is beroep mogelijk bij de CCMO.

Heeft u klachten over het functioneren van een METC? Alle erkende METC’s hebben een klachtenregeling. U vindt deze als attachment per erkende METC via de lijst met erkende METC’s op deze website.