Administratief beroep tegen besluit METC

Als u het niet eens bent met een besluit van een erkende METC kunt u, als u belanghebbende bent, administratief beroep instellen bij de CCMO.