Beslissing op administratief beroep

Aan de hand van de inhoud (de gronden) van het beroepschrift beoordeelt de CCMO of zij het beroep gegrond acht. Verklaart zij het beroep gegrond, dan vernietigt de CCMO het bestreden besluit van de METC. In plaats van de aanvraag terug te wijzen naar de METC voor het nemen van een nieuw (positief of negatief) besluit, neemt de CCMO zo nodig zelf een nieuw besluit op de aanvraag. De gegrondverklaring en het nieuwe besluit vormen samen de beslissing op het administratieve beroep. Verklaart de CCMO het beroep ongegrond, dan blijft het bestreden besluit van de METC in stand.