Indiening nieuwe documenten na een positief besluit op beroep

Na afgifte door de CCMO van een positief besluit op het administratieve beroep, draagt de CCMO het onderzoeksdossier ter verdere behandeling weer over aan de primair oordelende erkende METC. Dit betekent dat nieuwe aanvragen om een nader besluit, zoals een amendement op het protocol, bij deze METC moeten worden ingediend. Dit geldt ook voor overige documenten die uit het lopende onderzoek voortkomen, zoals voortgangs- en eindrapportages, SAE’s en SUSAR’s.