Erkende METC's

Nederland telt, naast de CCMO, 14 erkende METC’s die voorstellen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen beoordelen.

Om te bepalen door welke commissie uw onderzoek beoordeeld dient te worden kunt u gebruik maken van de Engelstalige online tool Committee Finder. In het geval van geneesmiddelenonderzoek dat nog onder de regels van de WMO valt (dus niet volgens de nieuwe Clinical Trial Regulation, CTR) vindt u hier ook welke bevoegde instantie de marginale toets uitvoert.

De meeste METC's zijn verbonden aan een instelling, zoals een academisch medisch centrum of een ziekenhuis. Een alfabetische lijst van alle erkende METC's en hun driecijferige code vindt u hier.

Werkkring

Een erkende METC bepaalt zelf de regio waarvoor zij onderzoek toetst: haar werkkring. In de praktijk toetsen de meeste commissies voor heel Nederland.

European Network of Research Ethics Committees

Informatie over de nationale Research Ethics Committees (REC's) van alle Europese lidstaten is te vinden op de website van de European Network of Research Ethics Committees (EUREC).

CCMO-register

In het openbare CCMO-register plaatst de CCMO de kerngegevens uit het ABR-formulier van alle goedgekeurde WMO-plichtige studies die door de erkende METC’s en de CCMO zijn afgegeven. In haar jaarverslagen presenteert de CCMO telkens een overzicht van al het onderzoek dat in Nederland door erkende METC’s en de CCMO is beoordeeld.