Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

De toetsingstaak van de CCMO beperkt zich tot specifieke onderzoeksgebieden zoals vastgesteld in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), de Embryowet en het Besluit Centrale Beoordeling.

Meer informatie vindt u bij Over de CCMO.