Toetsing door de CCMO

Alleen voor bepaalde typen onderzoek heeft de wetgever gekozen voor een bundeling van de expertise in één commissie. Het gaat daarbij om de beoordeling van onderzoek met specifieke ethische, juridische of maatschappelijke aspecten en onderzoek met schaarse expertise. De beoordeling van dit onderzoek is in het Besluit Centrale Beoordeling door de wetgever bij de CCMO neergelegd.

De toetsingstaak van de CCMO beperkt zich tot een aantal specifieke onderzoeksgebieden: