Toetsing door de CCMO

Alleen voor bepaalde typen onderzoek heeft de wetgever gekozen voor een bundeling van de expertise in één commissie. Het gaat daarbij om de beoordeling van onderzoek met specifieke ethische, juridische of maatschappelijke aspecten en onderzoek met schaarse expertise.

De beoordeling van dit onderzoek is in het Besluit Centrale Beoordeling door de wetgever bij de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) neergelegd. De toetsingstaak van de CCMO beperkt zich tot een aantal specifieke onderzoeksgebieden:

 • niet-therapeutisch interventieonderzoek bij proefpersonen jonger dan 16 jaar en wilsonbekwame proefpersonen;
 • onderzoek naar vaccins (sinds 1 november 2009 alleen nog ongeregistreerde vaccins);
 • onderzoek op het gebied van celtherapie;
 • onderzoek op het gebied van gentherapie/geneesmiddel met GGO (genetisch gemanipuleerde organismen);
 • onderzoek met antisense oligonucleotiden;
 • onderzoek op het gebied van RNA-interferentie;
 • onderzoek op het gebied van xenotransplantatie met levende dierlijke bestanddelen (op dit soort onderzoek rust een moratorium);
 • onderzoek met middelen die onder de Opiumwet vallen (in het kader van behandeling van verslaving aan deze middelen);
 • onderzoek met geslachtscellen waarbij voor het verkrijgen van deze cellen de proefpersonen in het kader van het onderzoek aan handelingen worden onderworpen (bijvoorbeeld het langs chirurgische weg verkrijgen van sperma);
 • onderzoek met geslachtscellen waarbij in het kader van een ivf-behandeling embryo’s tot stand worden gebracht (Embryowet);
 • onderzoek met embryo’s die zijn overgebleven na een ivf-behandeling (restembryo’s) (Embryowet);
 • invasief observationeel onderzoek met foetussen (Embryowet).

De CCMO brengt voor haar beoordeling geen kosten in rekening.

Tegen een negatief oordeel van de CCMO kunt u bezwaar maken.

Heeft u klachten over het functioneren van de CCMO? De CCMO heeft een klachtenregeling.

Het indienen van een aanvraag bij de CCMO als toetsende commissie gebeurt bij voorkeur digitaal. Hiervoor moeten alle documenten als pdf-bestand op cd-rom worden aangeleverd, vergezeld van een ondertekende (‘natte handtekening’) papieren versie van de aanbiedingsbrief. U kunt uw aanvraag ook op papier (ongebonden, in enkelvoud) indienen. Zie ook Wijze van indienen.