Wet op bijzondere medische verrichtingen

In de Wet op bijzondere medische verrichtingen is vastgelegd dat xenotransplantatie op dit moment in Nederland verboden is.