Wet- en regelgeving voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Er bestaat verschillende wet- en regelgeving voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. De voornaamste wetten zijn de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), de Embryowet, de Europese verordening voor geneesmiddelenonderzoek (CTR), de Europese verordening medische hulpmiddelen (MDR) en/of de Europese verordening voor in-vitrodiagnostica (IVDR). Daarnaast zijn er andere (aanvullende) wetten, besluiten en regelingen, CCMO-richtlijnen en (gedrags)codes die (ook) van toepassing (kunnen) zijn op medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, ook indien een onderzoek niet onder de reikwijdte van de bovenstaande wetten of verordeningen valt.