De WMO in een notendop

Onderzoek dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt moet aan verschillende eisen voldoen.

WMO-plichtig onderzoek dient vooraf te worden beoordeeld door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC) of de CCMO. De WMO is tot stand gekomen om proefpersonen te beschermen op grond van de volgende aspecten:

  • De proefpersoon moet schriftelijk worden ge├»nformeerd over het onderzoek;
  • Een onafhankelijk deskundige moet beschikbaar zijn om de proefpersoon te informeren;
  • Er is schriftelijke toestemming van de proefpersoon nodig voor deelname aan het onderzoek;
  • Er moet een proefpersonenverzekering zijn afgesloten;
  • De wet stelt extra eisen aan onderzoek met proefpersonen jonger dan 16 jaar en wilsonbekwame volwassenen;
  • Degene die het wetenschappelijk onderzoek uitvoert, moet er zorg voor dragen dat de persoonlijke levenssfeer van de proefpersoon zo veel mogelijk wordt beschermd.