Toestemming

Mensen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (proefpersonen), moeten daar vooraf schriftelijk toestemming voor geven.

Tussen het informeren en het vragen van toestemming moet voldoende bedenktijd zijn en gelegenheid tot het stellen van vragen om tot een afgewogen beslissing te hebben kunnen komen. Wat hiervoor een redelijke termijn is, hangt af van het soort onderzoek. 

Schriftelijke toestemming kan gegeven worden door het zetten van een handtekening op papier (een 'natte' handtekening) of kan, onder voorwaarden, elektronisch worden gegeven.

Voor onderzoek in noodsituaties is er de mogelijkheid van uitgestelde toestemming ('deferred consent')

Op onderstaande pagina's vindt u meer informatie.