Uitgestelde toestemming ('deferred consent')

Bij onderzoek dat alleen in noodsituaties kan worden uitgevoerd, is het onder strikte voorwaarden toegestaan dat proefpersonen deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, zonder dat zij (of hun wettelijke vertegenwoordiger) hiervoor van te voren schriftelijke toestemming hebben verleend. De Engelse term hiervoor is 'deferred consent'.

Om hier duidelijkheid over te geven heeft de CCMO een notitie met twee stappenplannen opgesteld. In het eerste stappenplan staat beschreven wanneer uitgestelde toestemming bij medisch-wetenschappelijk onderzoek in noodsituaties wel en niet is toegestaan. Het tweede stappenplan beschrijft de stappen die moeten worden doorlopen voor het verkrijgen van toestemming achteraf en het gebruik van reeds verzamelde gegevens.