Toestemming: op papier of elektronisch

Sinds 1 juli 2022 is naast toestemming op papier (een 'natte' handtekening) onder voorwaarden ook elektronische toestemming mogelijk door een wijziging van de WMO.

Met deze wijziging wordt expliciet geregeld dat de in de WMO voorgeschreven schriftelijke toestemming niet alleen via de papieren weg, maar onder voorwaarden ook langs elektronische weg kan plaatsvinden.

De belangrijkste voorwaarden voor elektronische toestemming zijn:

  • elektronische toestemmingsverlening is passend voor het onderzoek
  • het proces om op elektronische wijze toestemming te verlenen is voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk.

De procedure voor het verlenen van elektronische toestemming dient beschreven te zijn in het onderzoeksprotocol. Voor de beoordeling van een onderzoeksdossier waarin gebruik wordt gemaakt van elektronische toestemming, hebben de CCMO en de NVMETC een handreiking opgesteld voor METC’s waarin nadere duiding wordt gegeven van deze voorwaarden.

De handreiking is voorzien van een stappenplan (met toelichting) waarin de stappen worden weergegeven die de METC doorloopt om te komen tot een beoordeling van elektronische toestemmingsverlening.