Verzekeringen

Voor onderzoek dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek  met mensen (WMO) valt, moeten in beginsel twee verzekeringen zijn afgesloten: een WMO-proefpersonenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Dit is bepaald in artikel 7 van de WMO.