Onderzoek bij wilsonbekwame proefpersonen

De WMO hanteert bij onderzoek met wilsonbekwame proefpersonen het principe ‘nee-tenzij’. Wetenschappelijk onderzoek met deze mensen is in principe verboden. De enige uitzondering hierop vormt onderzoek dat de proefpersoon zelf ten goede kan komen (therapeutisch) of (in geval van niet-therapeutisch onderzoek) dat niet anders dan met die groep personen kan worden uitgevoerd (groepsgebonden) en waarvan voor hen de risico’s en belasting minimaal zijn in vergelijking met de standaardbehandeling van hun aandoening of, als er geen sprake is van een standaardbehandeling, gezien de ernst en aard van hun aandoening.

Proefpersonen zijn wilsbekwaam als zij:

  • 16 jaar of ouder zijn, en
  • ieder voor zich in staat is tot een redelijke beoordeling van het eigen belang ter zake.

Personen van 16 jaar en ouder die daartoe niet in staat zijn, zijn wilsonbekwaam. Hetzelfde geldt voor personen jonger dan 16 jaar.