Erkenning METC

De CCMO is belast met de erkenning van medisch-ethische toetsingscommissies in Nederland.

De CCMO kijkt onder andere of een erkende METC aan de eisen uit de WMO voldoet. Deze wet stelt ook eisen aan de organisatie en de werkwijze van erkende METC’s bij de beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek.