Aanvraag

Een METC die wil worden erkend, dient daarvoor bij de CCMO een volledige aanvraag in te dienen. Deze bestaat uit:

De deskundigheidseisen die aan METC-leden worden gesteld, staan in de CCMO-richtlijn deskundigheidseisen (WMO-)leden METC’s.

Beslistermijn

Na ontvangst van de aanvraag besluit de CCMO binnen acht weken over de erkenning. Tegen een (negatief) besluit van de CCMO over de erkenning kan de commissie binnen zes weken bezwaar aantekenen.