Verlies

Een erkende METC kan op twee manieren haar erkenning verliezen: zij vraagt de CCMO zelf om intrekking van de erkenning of de CCMO besluit om de erkenning in te trekken. Een beslissing tot intrekking van de erkenning wordt pas genomen nadat de METC door de CCMO is gehoord.

De CCMO trekt in de volgende gevallen de erkenning in:

  • de erkende METC kan niet langer voldoen aan de eisen voor erkenning;
  • de erkende METC komt haar verplichtingen uit de WMO onvoldoende na;
  • de erkende METC heeft geen goede werkwijze meer (blijkend uit een gewijzigd reglement).

De CCMO kan de erkenning ook intrekken als de erkende METC niet voldoet aan de tienprotocolleneis. De CCMO stelt van iedere erkende METC aan het begin van elk nieuw kalenderjaar vast hoeveel protocollen zij in de twee voorgaande jaren heeft beoordeeld. Bij minder dan twintig beoordeelde protocollen (gemiddeld tien per jaar) verliest de betreffende METC in principe haar erkenning.

Gevolgen

Een METC die haar erkenning verliest, is geen zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) meer, dus:

  • mag zij niet meer als beoordelende commissie optreden voor onderzoek dat onder de WMO valt;
  • moet zij lopend onderzoek, in overleg met de verrichter, overdragen aan een andere erkende METC of de CCMO;
  • moet zij haar WMO-archief overdragen/vernietigen (afhankelijk van de rechtspositie);
  • mag zij nog wel de instellingsleiding adviseren over onderzoek dat in de eigen instelling wordt uitgevoerd.