Deskundigheidseisen (plv) WMO-methodoloog

Degene die in een METC de WMO-discipline methodoloog vertegenwoordigt moet aan de volgende deskundigheidseisen voldoen:

  • Epidemioloog ingeschreven in het register van de Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO) (PhD-niveau) of door de Vereniging voor Epidemiologie (MSc-niveau), voltooide masteropleiding met een afstudeervariant die door Vereniging voor Epidemiologie wordt erkend als epidemiologie-opleiding (MSc-niveau), biostatisticus ingeschreven in het register van de Vereniging voor Statistiek en Operationele Research (VVS), dan wel statisticus met relevante afstudeerrichting in de exacte wetenschappen, of een sociale wetenschapper met een sterk op methoden en technieken georiënteerde afstudeerrichting;
  • Aantoonbare onderzoekservaring met methoden en technieken van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, blijkend uit een dissertatie en relevante, recente publicaties in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften;
  • Ten minste drie jaar werkervaring als methodoloog op het terrein van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in de periode van vijf jaren voorafgaande aan de datum van de gevraagde erkenning als WMO-deskundig METC-lid.

Toelichting op de eisen voor de WMO-discipline methodoloog

Om een gewogen oordeel te kunnen geven over onderzoek van anderen moet een WMO-deskundig lid-methodoloog beschikken over actuele en brede kennis van en opgedane ervaring met medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Daarom moet het kandidaat-lid onderzoekservaring hebben blijkend uit een dissertatie en relevante, recente artikelen over medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen die zijn gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Bij de beoordeling van de publicaties let de CCMO op:

  • De zwaarte van de publicaties. Onder meer kijkt de CCMO naar publicatie in vooraanstaande (inter)nationale peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften en de mate van inbreng van het kandidaat-lid bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek;
  • De relevantie van de publicaties. Onder meer kijkt de CCMO naar de aard van het onderzoek;
  • Het aantal publicaties. De CCMO hanteert voor het aantal publicaties als vuistregel dat minimaal vijf artikelen (naast de publicaties waarop de dissertatie is gebaseerd) in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift zijn gepubliceerd in de periode van vijf jaren voorafgaande aan de datum vanaf de gevraagde erkenning als WMO-deskundig METC-lid. De reden hiervoor is dat het vakgebied zich snel ontwikkelt en actuele kennis van deze ontwikkelingen bij de beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen van belang is.

Naast het eigen onderzoek is het van belang dat een methodoloog ook als zodanig op het terrein van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen werkzaam is, bijvoorbeeld als methodologisch consultant c.q. methodologisch begeleider.