Deskundigheidseisen (plv) WMO-ziekenhuisapotheker

METC’s die geneesmiddelenonderzoek beoordelen, moeten beschikken over een ziekenhuisapotheker en een klinisch farmacoloog. Beide disciplines kunnen in één persoon verenigd zijn.

Degene die in een METC de WMO-discipline ziekenhuisapotheker vertegenwoordigt moet aan de volgende deskundigheidseisen voldoen:

  • Een BIG-registratie als ziekenhuisapotheker;
  • Aantoonbare ervaring met medisch-wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit een dissertatie en relevante, recente publicaties in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften;
  • Aantoonbare ervaring met de beoordeling van de farmaceutisch inhoudelijke aspecten van geneesmiddelenonderzoek met mensen;
  • Ten minste drie jaar werkervaring als praktiserend ziekenhuisapotheker in de periode van vijf jaren voorafgaande aan de datum van de gevraagde erkenning als WMO-deskundig METC-lid.

Toelichting op de eisen voor de WMO-discipline ziekenhuisapotheker

Om een gewogen oordeel te kunnen geven over onderzoek van anderen moet een WMO-deskundig lid-ziekenhuisapotheker beschikken over actuele en brede kennis van en opgedane ervaring met medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Daarom moet het kandidaat-lid onderzoekservaring hebben blijkend uit een dissertatie en relevante, recente artikelen over medisch-wetenschappelijk onderzoek die zijn gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Bij de beoordeling van de publicaties let de CCMO op:

  • De zwaarte van de publicaties. Onder meer kijkt de CCMO naar publicatie in vooraanstaande (inter)nationale peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften en de mate van inbreng van het kandidaat-lid bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek;
  • De relevantie van de publicaties. Onder meer kijkt de CCMO naar de aard van het onderzoek;
  • Het aantal publicaties. De CCMO hanteert voor het aantal publicaties als vuistregel dat minimaal vijf artikelen (naast de publicaties waarop de dissertatie is gebaseerd) in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift zijn gepubliceerd in de periode van vijf jaren voorafgaande aan de datum vanaf de gevraagde erkenning als WMO-deskundig METC-lid. De reden hiervoor is dat het vakgebied zich snel ontwikkelt en actuele kennis van deze ontwikkelingen bij de beoordeling van medisch-wetenschappelijk onderzoek van belang is.