CCMO toetst onderzoek naar celtherapie, gentherapie, overige middelen die het functioneren van het erfelijk materiaal specifiek beïnvloeden en geneesmiddelen met ggo

Op de website van de CCMO is verduidelijkt in welke gevallen de CCMO de aangewezen toetsingscommissie is voor bepaalde typen onderzoek.

Het gaat om onderzoek op het gebied van celtherapie, gentherapie, overige middelen die het functioneren van het erfelijk materiaal specifiek beïnvloeden en geneesmiddelen met genetisch gemodificeerde organismen (ggo).

Voor bepaalde typen onderzoek is niet een erkende METC maar de CCMO de aangewezen toetsingscommissie. Het gaat daarbij om de beoordeling van onderzoek met specifieke ethische, juridische of maatschappelijke aspecten en onderzoek met schaarse expertise. Dit is vastgelegd in het Besluit Centrale Beoordeling.

Vanwege het snel veranderende onderzoeksveld heeft de CCMO de informatie op haar website over de genoemde typen onderzoek nader gespecificeerd. In de informatie is waar mogelijk gebruikgemaakt van definities die in de Europese Unie worden gehanteerd. De categorieën onderzoek zijn in meer detail beschreven en bevatten voorbeelden van producten die gebruikt worden in klinisch onderzoek met proefpersonen:

Omdat er overlap bestaat tussen de verschillende categorieën, kan een product in meerdere van bovenstaande categorieën vallen. Ook is het mogelijk dat een product nog niet duidelijk te plaatsen is in een van de genoemde categorieën. Bij twijfel hierover kunt u contact opnemen met de CCMO.