Wetenschappelijk onderzoek met een geneesmiddel dat genetisch gemodificeerde organismen (ggo) bevat

Voor onderzoek naar geneesmiddelen die een ggo als bedoeld in artikel 1.1 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 bevatten, is de CCMO de aangewezen toetsingscommissie.

In de toelichting bij het Besluit Centrale Beoordeling (BCB) wordt onder een ggo verstaan:

ieder organisme, met uitzondering van menselijke wezens, waarvan het genetisch materiaal is veranderd op een wijze die van nature niet mogelijk is door voortplanting of natuurlijke recombinatie.

Een organisme is omschreven als:

iedere biologische eenheid die genetisch materiaal kan repliceren of overdragen.

Meer informatie over wet- en regelgeving voor onderzoek met ggo’s vindt u op de website van het Loket Gentherapie.