E. Informatie proefpersonen

Voor het informeren van potentiële proefpersonen dient alle studie-specifieke informatie te worden ingediend. Dit betreft, maar is niet beperkt tot, informatiebrieven met toestemmingsformulieren, advertentie- en wervingsteksten, studiebrochures, patiëntendagboeken en vragenlijsten. Algemene informatie die niet specifiek voor de studie is opgesteld hoeft niet ter beoordeling te worden ingediend. Dit betreft bijvoorbeeld brochures met informatie over standaardbehandeling, algemene gebruiksinstructies voor een app of apparaat, privacy beleid van een website, reisorganisatie of andere partijen, declaratieformulieren, welkomst- of bedankkaarten, et cetera.

Toestemming: belangrijk om te weten

De WMO kent een aantal voorwaarden voor het geven van toestemming door proefpersonen. Op de pagina Toestemming vindt u alle relevante informatie over wie er toestemming moet geven, toestemming op papier of elektronisch en uitgestelde toestemming (‘deferred consent’).