E5. Nieuwsbrieven/brieven resultaten

Het betreft alle schriftelijke informatie (na goedkeuring van het onderzoek) die u aan deelnemers van het medisch-wetenschappelijk onderzoek voorlegt nadat zij aan een onderzoek zijn begonnen, anders dan aanpassingen van de onder E1 t/m E4 genoemde documenten. Deze documenten kunt u ter notificatie naar de oordelende toetsingscommissie sturen.