E1/E2. Informatiebrief en toestemmingsformulier proefpersonen

Om het beoordelingsproces te versnellen wordt u nadrukkelijk geadviseerd om bij het indienen van nieuwe onderzoeksdossiers gebruik te maken van (een van) de modellen proefpersoneninformatie voor volwassenen en kinderen. Deze modellen helpen onderzoekers om beknopte, heldere informatie op te stellen en voorkomen dat onderzoekers tijdens het schrijven essentiële onderdelen over het hoofd zien.

Let op: De modellen worden regelmatig geactualiseerd. Gebruik altijd de meest recente versies van de modellen zoals beschikbaar op deze website.

Taal van de informatiebrief

De toetsende commissie (METC of CCMO) beoordeelt alleen de Nederlandstalige informatiebrief en het toestemmingsformulier. Iedere proefpersoon moet goed geïnformeerd kunnen besluiten over deelname aan een studie. Indien een persoon die de Nederlandse taal niet voldoende machtig is, gevraagd wordt voor deelname aan een onderzoek, dient de informatiebrief beschikbaar te zijn in de taal die de persoon machtig is. De norm is dat de verrichter van het onderzoek verantwoordelijk is voor een goede vertaling. De toetsingscommissie hoeft niet de vertaalde informatiebrief te ontvangen, maar wel het bijbehorende vertaalcertificaat. Als dat een persoon die de Nederlandse taal niet voldoende machtig is, onverwachts en incidenteel gevraagd wordt voor deelname aan het onderzoek, is een vertaalcertificaat niet verplicht. Naast een adequate schriftelijke informatievoorziening moet de onderzoeker er zorg voor dragen dat ook de mondelinge informatieverstrekking (vooraf en tijdens het onderzoek) plaatsvindt in een taal die de betreffende persoon voldoende machtig is.