Aangepaste formulieren voor aanmelden METC-leden beschikbaar

De CCMO heeft de formulieren aangepast voor het aanmelden van nieuwe METC-leden en voor de herbeoordeling van zittende METC-leden.

De aanpassing is het gevolg van de gewijzigde CCMO-richtlijn Deskundigheidseisen (WMO-)leden METC’s die sinds 26 mei 2020 van toepassing is. Het is de bedoeling dat METC’s gebruikmaken van de aangepaste formulieren.

Ook de deskundigheidseisen voor iedere WMO-discipline met de bijbehorende toelichting staan nu overzichtelijk op een rij op de CCMO-website.