Proefpersoon worden

Soms kunt u als patiënt meedoen aan onderzoek. Mogelijk wordt u gevraagd om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. U bent dus nooit verplicht om mee te doen. In sommige gevallen kunnen gezonde vrijwilligers meedoen aan onderzoek.

Meer weten

Er is een flyer van de Rijksoverheid beschikbaar met beknopte informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek. Bent u van plan om mee te doen aan een onderzoek? Kijk dan wat uw rechten en plichten zijn. Voor het zover is, krijgt u altijd schriftelijke informatie mee. Lees die rustig door. Meestal krijgt u ook algemene informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek van de Rijksoverheid.

Nadenken en erover praten

Denkt u erover mee te doen aan onderzoek? Praat er dan over met uw partner, familie, vrienden of de (huis)arts. U heeft recht op bedenktijd voor u besluit om wel of niet mee te doen. U bent pas officieel proefpersoon als u de toestemmingsverklaring heeft ondertekend. Ook daarna kunt u zich nog bedenken.

Onderzoekers stellen eisen aan mensen die willen meedoen. Ze zoeken bijvoorbeeld mensen met suikerziekte, een bepaalde soort kanker of hoge bloeddruk. Of proefpersonen die juist gezond zijn. Soms is er eerst een medische keuring.

Meedoen

Mannen worden vaker gevraagd als proefpersoon dan vrouwen. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd kunnen zwanger worden. Daarom mogen ze aan veel soorten onderzoek niet meedoen. Ook wisselen bij vrouwen de hormoonspiegels. Dat heeft invloed op veel onderzoek en maakt het lastig om effecten goed  te meten.

Wilt u weten of er een onderzoek is waar u als patiënt aan kunt meedoen? Uw huisarts of specialist kan u hierover informeren. Ook is via websites van patiëntenverenigingen vaak te vinden voor welk onderzoek proefpersonen worden gezocht. De CCMO bemiddelt niet tussen onderzoekers en proefpersonen. Zij is namelijk onafhankelijk.