Vergoeding

Soms krijgen proefpersonen een vergoeding.

Patiënten

Patiënten krijgen meestal de reiskosten vergoed. U hoeft niet te betalen voor geneesmiddelen die u tijdens het onderzoek krijgt. Voor geregistreerde geneesmiddelen geldt dit niet. Die worden echter meestal vergoed door uw zorgverzekeraar.

Gezonde vrijwilligers

Gezonde vrijwilligers krijgen vaak een vergoeding. De hoogte hangt af van de lengte en de belasting van het onderzoek. De belasting hangt samen met het aantal metingen en mogelijk ongemak.  De vergoeding hangt niet af van het risico van het onderzoek en is gebaseerd op het minimumloon. De medisch-ethische toetsingscommissie (METC) die het onderzoek beoordeelt, controleert de hoogte van de vergoeding. De vergoeding is meestal een bruto bedrag. U bent mogelijk verplicht om de vergoeding op te geven bij de Belastingdienst.