Proefpersonen

Gezonde en zieke mensen kunnen op vrijwillige basis proefpersoon worden in een medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Iedereen die meedoet aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, heet een proefpersoon. Er zijn twee soorten proefpersonen: gezonde vrijwilligers en patiënten. Patiënten kunnen soms voordeel hebben van het onderzoek.

De onderzoeker voert het onderzoek uit. Hij of zij is bijvoorbeeld arts, wetenschapper, fysiotherapeut of psycholoog en weet veel van het onderzoek af.