Proefpersonen en de wet

Nederland heeft strenge regels voor onderzoek met proefpersonen. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) is er om proefpersonen te beschermen.

Wordt u gevraagd om mee te doen aan een onderzoek? Vraag dan of het een WMO-onderzoek is. De onderzoeker weet dat. Geneesmiddelenonderzoek is bijvoorbeeld bijna altijd WMO-onderzoek.

Alle informatie die u op deze website vindt, is voor proefpersonen die meedoen aan WMO-onderzoek. Ook als uw onderzoek niet onder de WMO valt, is uw toestemming nodig.

Medisch-ethische toetsingscommissie (METC)

Onderzoek dat onder de WMO valt, moet aan wettelijke eisen voldoen. Daarom beoordeelt een onafhankelijke medisch-ethische toetsingscommissie (METC) het onderzoek. Soms is dit de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO, Den Haag). De mensen in de toetsingscommissie hebben veel verstand van onderzoek. Zij hebben er zelf geen belang bij. In de informatie van de onderzoeker staat welke commissie uw onderzoek heeft beoordeeld.

Bij de toets wordt gekeken of het onderzoek aan alle regels voldoet. Is meedoen niet te belastend voor de proefpersonen? Zit het onderzoek goed in elkaar? Is het echt nodig? Is de informatie voor de proefpersonen in orde? Er vindt een strenge beoordeling plaats. Een onderzoek mag alleen starten als het is goedgekeurd. Pas daarna mag de arts of onderzoeker u vragen om mee te doen.

Gegevens

Bij een onderzoek zijn er gegevens van u nodig. Behalve de onderzoeker kunnen een paar andere mensen die gegevens zien. Deze mensen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. In Algemene Verordening Gegevensberscherming (AVG) staan regels waaraan zij zich moeten houden, zodat uw persoonsgegevens worden beschermd.

De CCMO registreert al het onderzoek dat onder de WMO valt. Deze onderzoeken staan in het CCMO-register. Iedereen kan daar gratis informatie opzoeken.

In elk jaarverslag geeft de CCMO ook een overzicht van al het onderzoek dat jaarlijks in Nederland is beoordeeld.