Toestemming geven

U bent pas officieel proefpersoon als u de toestemmingsverklaring heeft getekend. Dat kan alleen schriftelijk (op papier en in sommige gevallen elektronisch).

De onderzoeker geeft u een toestemmingsverklaring (ook wel: informed consent). Deze verklaring moet aan strenge eisen voldoen. Hierin staat om welk onderzoek het gaat en waar u toestemming voor geeft. Uw verklaring is geldig als u de datum en uw handtekening plaatst. U krijgt een kopie. Nu bent u officieel proefpersoon.

Soms wil de onderzoeker uw huisarts of specialist informeren dat u meedoet aan het onderzoek. Dit moet in de toestemmingverklaring staan. Het mag ook alleen met uw toestemming.

Soms is de onderzoeker juist verplicht om uw huisarts of specialist te informeren. U kunt dan alleen meedoen aan het onderzoek als u daarmee akkoord gaat.

Soms is er eerst een medische keuring. Die vindt pas plaats als u de toestemmingsverklaring heeft getekend. Pas als u bent goedgekeurd, kunt u meedoen aan het onderzoek.

Bedenkt u zich? U heeft altijd het recht om toch niet mee te doen. Of om tijdens het onderzoek te stoppen.